ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA FERNANDO TERREMOTO

Ciclo de Peña en Peña

ACF Fernando Terremoto

Cante: José Valencia. Guitarra: Juan Requena

Sábado 23 de febrero. 15 horas